ศูนย์รวมสินค้าเด็ก...มาที่นี่ให้คุณได้มากกว่า
     1. เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า
         · La-on.shop จัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
         · La-on.shop จัดส่งสินค้า วันละ 1 ครั้ง เว้นวันหยุดราชการ รายการสั่งซื้อที่ยืนยันการชำระเงินก่อน 12:00 น. จะถูกส่งภายในวันเดียวกัน ทั้งนี้ถ้าไม่สามารถจัดส่งในวันนั้นได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป
  • เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการจัดส่งพร้อมทั้งหมายเลขการตรวจสอบการเดินทางของสินค้า (Tracking number) ผ่าน การแจ้งทางโทรศัพท์ หรือ การแจ้งทาง Email ของลูกค้า 
     2. รูปแบบการจัดส่งสินค้า
· ช่องทางที่ 1 : ส่งทาง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีให้เลือกทั้ง 3 รูปแบบ คือ ส่งแบบพัสดุธรรมดา, ลงทะเบียน และ ด่วนพิเศษ EMS
· ช่องทางที่ 2 : ส่งทาง บริษัทขนส่งเอกชน Kerry Express, Nim Express ค่าขนส่งจะขึ้นกับขนาดของกล่องและน้ำหนักของกล่องสินค้า ระยะเวลาในการรับสินค้าจะประมาณ 2-3 วันทำการ
· ช่องทางที่ 3 : ส่งทางรถโดยสาร ช่องทางนี้จะเฉพาะลูกค้าที่อยู่ในบริเวณจังหวัดแพร่ และจังหวัดข้างเคียงเท่านั้น ค่าขนส่งจะถูก และได้รับสินค้าภายในวันที่สั่ง แต่ลูกค้าจะต้องมารับสินค้าเองที่ท่ารถ โดยทางร้านจะแจ้งหมายเลขเบอร์โทรให้ท่านติดต่อกับท่ารถ และเวลาที่ของจะมาถึงท่ารถ
· ช่องทางที่ 4 : ลูกค้า สามารถรับสินค้าด้วยตนเองที่ร้าน
*ข้อมูลที่อยู่และแผนที่บริษัทฯ ท่านลูกค้าสามารถดูข้อมูลได้ในหน้า "ติดต่อเรา" หรือ คลิกที่นี่
 
     3. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดส่ง
· โดยราคาสินค้าจะเป็นราคาเดียวกับหน้าร้าน ทางเว็บไซต์จึงมีการคิดค่าจัดส่งแยกต่างหากจากตัวสินค้าซึ่งท่านต้องชำระเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย เนื่องจากเว็บไซต์ไม่ได้บวกค่าจัดส่งรวมกับราคาสินค้า เพื่อให้ท่านสามารถเห็นมูลค่าสินค้าที่แท้จริงกับค่าจัดส่งที่แยกจากกันโดยชัดเจน จึงทำให้ทุกการสั่งซื้อของท่านจะมีการเรียกเก็บค่าจัดส่งในอัตราคงที่ตามน้ำหนักและขนาดโดยเฉลี่ย โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะเป็นการคิดในเรตน้ำหนักรวม ไม่ได้คิดเป็นรายชิ้น เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายค่าขนส่งให้กับลูกค้า ท่านสามารถเห็นค่าจัดส่งที่ต้องชำระได้ขณะที่เลือกรูปแบบการจัดส่ง (ข้อ 2) ในระหว่างการยืนยันการสั่งซื้อบนหน้าเว็บไซต์ เพื่อความสะดวกในการชำระเงินได้ทันทีเพียงครั้งเดียวโดยไม่ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ยืนยันยอดที่ต้องชำระภายหลัง
 
     4.  การเปลี่ยนแปลงการจัดส่ง
· La-on.shop อาจมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดส่งสินค้า หากรูปแบบการจัดส่งที่คุณเลือกไม่สามารถดำเนินการได้ หรือการจัดส่งบางประเภทที่ไม่มีให้บริการในพื้นที่ของท่าน โดยบริษัทฯ จะแนะนำช่องทางการจัดส่งที่ดีที่สุดให้แก่ท่านก่อนตัดสินใจอีกครั้ง และหากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม บริษัทฯ สามารถเรียกเก็บจากท่านได้แล้วแต่กรณี หรือค่าใช้จ่ายลดลง บริษัทฯ สามารถชดเชยเงินให้แก่ท่านได้ด้วยการแนบเงินสดคืนพร้อมกับตัวสินค้า หรือเลือกคืนด้วยคะแนนสะสมเพื่อใช้ซื้อสินค้าในครั้งต่อไป (1 บาท = 1 คะแนน)
 
     5. ขอบเขตการรับผิดชอบของบริษัทฯ
  • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้าได้ แต่ไม่เกิน 3 วันทำการ และจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้น

  • การบรรจุสินค้าเพื่อการจัดส่ง ทาง La-on.shop ได้ระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยใช้วัสดุกันกระแทกห่อสินค้าไว้เป็นอย่างดี และมีการตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้าและกล่องก่อนการจัดส่ง หากมีความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการจัดส่งให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ขนส่ง โปรดตรวจสอบสินค้าให้เรียบร้อยก่อนรับสินค้าทุกครั้ง และปฏิเสธการรับทันทีหากกล่องชำรุดฉีกขาด หรือสินค้าภายในกล่องเสียหาย และในกรณีสินค้าไม่ถึงมือลูกค้า ทาง La-on.shop จะรับผิดชอบในการติดตามการจัดส่งกับผู้ให้บริการ เพื่อสืบหาสินค้าที่อาจจะตกค้างหรือสูญหาย และนำสินค้าส่งถึงมือท่านให้สำเร็จ

  • ยกเว้นกรณีที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้าไม่ถูกต้อง ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าที่ต้องกรอกให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยทาง La-on.shop ขอปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ เมื่อสินค้าตกหล่นหรือสูญหาย หากลูกค้ากรอกข้อมูลที่อยู่การจัดส่งของตนเองบนเว็บไซต์ผิด และกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ เนื่องจากข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด ลูกค้าต้องชำระค่าจัดส่งสินค้าใหม่อีกครั้ง

  • เมื่อสินค้าถูกส่งไปทาง EMS แล้ว บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายจากการส่งทาง EMS บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) รับภาระชดเชยไม่เกิน 2,000 บาท ซึ่งทาง บริษัทฯจะคืนให้ลูกค้าเมื่อได้รับค่าชดเชยจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) แล้ว

  • ทั้งนี้เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า บริษัทฯ ได้ยึดมั่นเป็นอย่างยิ่งเสมอว่า สินค้าทุกชิ้นจะต้องถึงมือของลูกค้าอย่างปลอดภัยสมบูรณ์ 100% และได้รับสินค้าโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ลูกค้าเกิดความอุ่นใจ และมีความสุขกับผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้ารอคอย

 
 


1.

 
 
Ⓒ La-on.shop
ติดต่อสอบถาม สั่งซื้อ   054-524070